Graman-oceľové-konštrukcie

Graman konštrukcie

Oceľové konštrukcie na mieru

Charakteristika

Oceľ poskytuje všestranné využitie v stavebníctve, práve preto umožňuje realizáciu aj tých najnáročnejších a najodvážnejších požiadaviek.
Vďaka vlastnej výrobe sme schopní uspokojiť aj špeciálne požiadavky na atypické konštrukcie a stavby.
Celý proces realizácie projektu od návrhu po samotnú montáž spravádzajú naši certifikovaní pracovníci.
Veľkou výhodou u nás je, že sme schopní spracovať váš projekt kompletne na kľúč presne podľa vašich požiadaviek.

Špeciálne konštrukcie

Samostatnou kategóriou v rámci oceľových konštrukcií tvoria konštrukcie telekomunikačných zariadení, ktoré musia spĺňať špeciálne konštrukčné a realizačné požiadavky.
Firma Graman má dlhoročné skúsenosti s kompletnou realizáciou takýchto stavieb na mieru.